1-06-2015 |

1-06-2015

31.05.2015 Tarihinde yapılan Olağanüstü Kongre sonrası Genel Kurulca seçilen Adana Çerkes Derneği Yönetim Kurulu 1.06.2015 Tarihinde dernek binasında ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk Toplantı’ya Dernek Denetim Kurulu Asil üyeleri Ahmet Arıkan, Fatih Tambay, Sait Sürmen’de katıldılar.
Dernek Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görev paylaşımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
İsmail Güneş: Adana Çerkes Derneği Başkanı
Aysel Ateş : Adana Çerkes Derneği Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu
Ali Kemal Uğur: Sayman ve Bilgi İşlem’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Sinemis Küçük: Sekreter
Rauf Eğerci: Halkla İlişkiler ve Temsilden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Demir: Proje ve Araştırma Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Aylin Sezer: Adana Çerkes Derneği Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Nejdet Önder: Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Nihat Altınay: Adana Çerkes Derneği Folklor Ekiplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Filiz Yurtal: Kadın Kolları ve Eğitim Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Şule Şengül: Çocuk Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Albek Yıldar: Gençlik Kolları ve Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Nedret Fatma Serin: Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup Özcan: Basın Yayın ve Medya’dan Sorumu Yönetim Kurulu üyesi

Adana Çerkes Derneği, Adana Çerkes Derneği Yönetim Kurulu 1.06.2015 Tarihinde yaptığı Toplantıda Dernek Üye Bilgi sisteminin kurulması ve konuyla ilgili yazılımın satın alınarak üye bilgi sisteminin elektronik ortama aktarılması, Mobil tahsilat yöntemlerinin incelenerek konuyla ilgili teklifler alınması ve bir sonraki yönetim toplantısında konunun değerlendirilerek sonuçlandırılmasına karar verildi.
Gündemin son maddesinde 6 Haziran 2015 Tarihinde Doğal Parkta düzenlenecek olan yıl sonu gösterisi ile ilgili çalışmaları gözden geçirdi.

Adana Çerkes Derneği, Adana Çerkes Derneği Yönetim Kurulu 1.06.2015 Tarihinde yaptığı Toplantıda ” Kol ve Komisyonların çalışma esasları” ve “Bilgi teknolojileri kullanım yönergesini” kabul etti.

Adana Çerkes Derneği Adana Çerkes Derneği Yönetim Kurulu 1.06.2015 Tarihinde yaptığı Toplantıda ” DANIŞMA KURULU” oluşturulmasına karar vermiş ve Danışma Kurulu yönetmeliği kabul edilmiştir. Buna göre DANIŞMA KURULU,
1. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, yardımcısı ve bir üye olmak üzere üç dernek Yönetim Kurulu üyesi
2. Dernek Denetleme Kurulu asil üyeleri,
3. Dernek Kol ve Komisyonları Sorumluları,
4. Dernek Yönetim Kurulu eski Başkanları
5. Kaffed Yönetim Kurulu’nda görevli veya eskiden görev almış dernek üyeleri
6. Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek üyeler’den oluşacak olup yılda en az iki kez toplanacaktır. Bunun dışında yönetim kuurlunun çağrısı veya Danışma Kurulu üyelerinin 2/3 yazılı talebi durumunda olaganüstü toplantıya çağrılacak olan DANIŞMA KURULU kararları yönetime tavsiye niteliği taşımaktadır.

Adana Çerkes Derneği Yönetim Kurulu 1.06.2015 Tarihinde yaptığı Toplantıda Bilim ve Proje Komisyonu Oluşturulması kararı almıştır. Bilim ve Proje Komisyonu çalışma yönetmeliği yönetim kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Bilim ve Proje Kuruluna yönetim kurulunda önerilen aşağıdaki isimlerin kabülüne karar verilmiştir.
1. Prof.Dr. Metin Özdemir
2. Prof.Dr.Zeynep Yapar
3. Prof.Dr. Kadir Albayrak
4. Doç.Dr. Cahit Aslan
5. Yrd.Doç.Dr.Ufuk Gültekin
6. Öğr.Görevlisi Kazım Artut

Print Friendly

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir